Στη Στάρα Ζαγόρα Βουλγαρίας (πόλη 165.000 κατοίκων, 230 χλμ. ανατολικά της Σόφιας, 190 δυτικά του Μπουργκάς και 120 βόρεια των Ελληνικών συνόρων από το τελωνείο Ορμενίου) διαμένει μόνιμα ή προσωρινά ένας σεβαστός αριθμός ελλήνων, μεταξύ των οποίων μη επαναπατρισθέντες πρώην πολιτικοί πρόσφυγες με τους απογόνους τους, δεύτερης και τρίτης γενιάς που είναι και οι πολυπληθέστεροι, καθώς και εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές, μικτοί γάμοι κλπ.

    Καλύπτοντας την ανάγκη που αισθανόμαστε όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, για διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, διάσωσης και διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ελληνομάθειας, ιδρύσαμε με συνέλευση που συγκαλέσαμε στις 21 Μαρτίου 2004, σύλλογο με την επωνυμία «Ρήγας Φεραίος» με τους παρακάτω σκοπούς όπως αναφέρονται στο καταστατικό:

    « …Δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού και φιλίας μεταξύ των λαών της Βουλγαρίας, Ελλάδας και Κύπρου, σε επίπεδο πολιτών και κρατών…. Διατήρηση πανανθρώπινων αξιών όπως δημοκρατία, αλληλοσεβασμός, συνεργασία και ισοτιμία μεταξύ λαών και πολιτισμών, καταπολεμώντας συμπτώματα που τυχόν κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους σύμφωνα με φυλή, εθνότητα, θρησκεία, φύλο κ.λ.π. Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για την διατήρηση (στην περιοχή των Βαλκανίων και ολόκληρου του πλανήτη) της ειρήνης, οικολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν την κοινωνία των πολιτών, πάντα στα πλαίσια της βουλγάρικης νομοθεσίας….Διάδοση των αξιών του ελληνικού πολιτισμού, τρόπου ζωής και παραδόσεων...»

    Τι προηγήθηκε της ίδρυσης...ή
...εγχειρίδιο σύστασης συλλόγου...